Ökat RUT

Vi är så glada, då RUT-avdraget dubblas från den 1:a Juli-2019 till 100.000 Skr per person ist för 50.000 Skr !!!
Varmt välkomna att anlita barnvakt hos oss på 🙂rutavdrag