Rekryteringspolicy

Mål

Barnflickan ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera nya barnvakter och att behålla och motivera dem som redan arbetar hos oss. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Barnflickan attrahera kompetenta medarbetare och därmed bedriva en framgångsrik och effektiv verksamhet.

Syfte

För att uppnå målen är det viktigt att genom en rekryteringspolicy klargöra Barnflickans syn på olika frågeställningar i samband med rekrytering av nya barnvakter. Policyn är också ett stöd och en vägledning för samtliga medarbetare som i sin roll inom företaget arbetar med rekrytering.

Med hjälp av de värderingar och målsättningar som uttrycks i rekryteringspolicyn ökar förutsättningarna för

– att finna de mest kompetenta och motiverade barnvakterna

– att agera professionellt mot dem som söker arbete

– mångfald och tolerans.

Bemötande av kandidater

Alla som söker arbete hos oss ska behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. I samband med att ansökan inkommer ska sökande få ett bekräftelsesvar. Sökande som kommit på intervju men inte anställs och/eller registreras i kandidatbanken ska få ett svar när beslut gällande detta fattats. Även sökande som inte blir kallad till intervju ska få ett svar. Om en sökande ringer och frågar varför denne inte fick jobbet ska vi kunna svara professionellt på frågan. Vi ska ta vårt ansvar och bemöta alla som sökt jobb hos oss med respekt. Med det förhållningssättet agerar vi professionellt och de som söker arbete hos oss får en positiv bild av Barnflickan som arbetsgivare, även om de inte får tjänsten.

Grundläggande värderingar

Barnflickan utgår från en grundsyn om alla människors lika värde. All rekrytering vid Barnflickan ska ske med beaktande av den värderingen.

Sara Svedberg
Barnflickan