Så går det till

Behovsanalys

Eftersom vårt samarbete med både familjer och barnvakter bygger på personlig kontakt, tillit och stabilitet är behovsanalysen en central del av vår arbetsmetod. Uppdraget startar därför med en behovsanalys vars syfte är att vi på Barnflickan ska få en känsla för uppdraget och familjen och för att familjen ska få chans att ställa frågor direkt till oss.

Rekrytering och matchning

Kandidatanskaffning pågår kontinuerligt. Det sker genom kontaktnät, annonser och rekommendationer. Intressanta kandidater bokas in för personlig intervju. Vi går igenom erfarenheter, familjesituation, motivation, boendesituation mm.

När vi har en ny förfrågan gör vi första sökningen i vår befintliga kandidatbank. Har vi inte lämplig kandidat där fortsätter processen med nya kandidater.

Kvalitetssäkring

En förutsättning för att få jobb hos oss är att kandidaten visar upp ett prickfritt belastningsregister. Därför ber vi kandidaten att fylla i en ansökan om utdrag från belastningsregistret. När utdraget kommit till kandidaten postas det till oss i oöppnat kuvert.

Vi tar alltid minst två muntliga referenser på de kandidater som är intressanta.
Vi gör också en grundlig research där vi bland annat googlar kandidaten.
Ovan nämnda steg avgör om kandidaten kan presenteras för familjen.

Presentation

Nu är det dags att presentera kandidaten för familjen. Detta sker först i skriftlig form. Vill familjen träffa kandidaten bokas ett möte hos familjen. När vi gör en presentation har vi bedömt att kandidaten är kapabel till jobbet. Men mötet hos familjen är till för att familjen och kandidaten ska kunna avgöra om det faktiskt ska bli ett uppdrag dem emellan. Då handlar det om faktorer som vi på Barnflickan inte kan avgöra, personkemi mm.

Tips från oss – Det är bra att veta att det i Stockholm råder brist på bra och kvalificerade barnvakter. Efterfrågan är stor. Därför är vårt råd till dig att agera snabbt om du och din familj gillar den barnvakt som vi presenterat. Detta för att förhindra risken att barnvakten får annat jobb eller att vi tappar barnvakten av någon annan anledning.

Avtal

Blir det ett samarbete, dvs. om familjen väljer att gå vidare med presenterad kandidat så skriver vi en överenskommelse med familjen som reglerar pris och försäkringar. Företaget anställer kandidaten och sköter därefter lön, arbetsgivaravgifter, utbildning och annat som hör arbetsgivaransvaret till. Företaget sköter också administrationen kring RUT-avdraget.

Anlita barnvakt? Intresseanmälan.